A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ладижинська громада
Уманського району, Черкаської області

Рішення про бюджет Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Дата: 16.01.2019 10:42
Кількість переглядів: 28

 

УКРАЇНА

ЛАДИЖИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Індекс  20382,  с. Ладижинка , вул. Шкільна 2, тел. 97-2-31

 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                             

"16" січня 2019 року                                                              N 2-6/VII

 

Про бюджет Ладижинської сільської

об’єднаної територіальної громади

на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, Ладижинська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 55 222 220 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 54 942 220 гривень та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 280 000 гривень  згідно з додатком   1 до  цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 55 222 220 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 53 977 220 гривень та  видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 1 245 000 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі  965 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 965 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 53 977 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення;

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Ладижинської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об`єднаної територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 2 997 220 гривень, згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2)  у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу;

8. Доручити сільському голові здійснювати у 2019 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове  використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

7) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної  громади  повноваження  на  виконання  функцій  або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Ладижинської сільської  ради, погодженим постійною комісією з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики, соціально – економічного розвитку та перспективного планування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною  програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади фінансовий відділ виконавчого комітету Ладижинської сільської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання  кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету  і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики, соціально – економічного розвитку та перспективного планування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Ладижинської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики, соціально – економічного розвитку та перспективного планування.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної  громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Ладижинської сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням  законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування  втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету,  у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

 

12. Делегувати Уманській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів.

- надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об'єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об'єднаної територіальної громади;

- надання послуг у сфері освіти та її розвитку жителям об'єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об'єднаної територіальної громади;

13. Це рішення набирає чинності з  дня  його  опублікування  та
застосовується  з  1  січня  2019  року.

14. Додатки №№1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Секретарю сільської ради оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у щотижневій міськрайонній громадсько-політичній газеті міста Умань та Уманського районуЧеркаської області «Уманська Зоря» відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово - господарської діяльності підприємствами комунальної власності об’єднаної територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності  об’єднаної територіальної громади, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки ( акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

Підприємства комунальної власності громади  сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності  2018 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово - господарської діяльності у 2019 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

17. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі укладання договору між місцевими радами. Договори в обов’язковому порядку погоджуються, а у разі передачі субвенцій з бюджету об’єднаної територіальної громади розробляються структурними підрозділами виконавчого комітету Ладижинської сільської ради.

18. Доручити фінансовому відділу об’єднаної територіальної громади у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік з послідуючим внесенням змін до цього рішення.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики, соціально – економічного розвитку та перспективного планування.

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С. В. Цоколенко

 

                                     


« повернутися

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь